Archive | januari 2016

Steeds opnieuw beginnen.

Sommige kinderen laten gedrag zien dat niet altijd even fijn of handig is. Vaak zijn ze gewoon nog niet zo ver dat ze het anders kunnen. Stel, je wil contact maken, maar geen idee hoe…..dan kan een duw een begin zijn. Dat is niet stout, dat is onhandig. Of stel, je wordt overspoeld door indrukken en dan wordt er ook nog iets gezegd wat je écht niet leuk vindt. Dan zet je een keel op, omdat het je gewoonweg niet lukt om redelijk te zijn.
Voor ouders en andere opvoeders kan dat behoorlijk vermoeiend zijn, weet ik uit eigen ervaring.
Inmiddels heb ik geleerd om verder te kijken en te voelen. Waarom doet een kind zo? Dat maakt dat ik met meer liefde en rust bij een kind kan zijn en kan helpen te benoemen wat er gebeurt. En stapel niet alle ervaringen op elkaar, het is best menselijk, maar niet handig, in dit geval niet handig van de volwassenen 😉
Begin steeds weer met een schone lei, zet elke ochtend (minstens!) je teller op 0. Je zult zien dat je meer liefde en geduld kunt opbrengen en je kind heeft er ook zeker baat bij. De hele sfeer en relatie worden er een stuk gezelliger van! Ik kan het iedereen aanraden!

Freya's kroost Tips en Ervaringen